Tarieven

(vrijgesteld van BTW)

 • Consult aan huis inclusief na begeleiding (per telefoon, mail of whatsapp).  Een consult duurt meestal anderhalf uur. Dit is inclusief reiskosten.
€ 75,- per uur
 • Vervolgconsult aan huis inclusief na begeleiding (per telefoon, mail of whatsapp)
€ 75,-
 • Consult per telefoon (per 20 minuten)/mail/whatsapp
€ 20,-
 • Medicatieadvies (via telefoon of mail):
€ 20,-
 • Cursus Borstvoeding de Basis aan huis voor een groep. (Het aantal mensen is bespreekbaar)
€ 75,-
 • Individueel prenataal consult aan huis.
€ 75,-
 • Consult aan huis m.b.t. allergie en/of vaste voeding incl. na begeleiding. Een consult duurt meestal 1 uur. Dit is inclusief reiskosten.
€ 75,- per uur
 • Cursus vaste voeding aan huis voor een groep. (Het aantal mensen is bespreekbaar)
€ 75,-

Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

Betaling:

Na het consult wordt de factuur wordt via de mail toegestuurd en kan via de bank overgemaakt worden binnen 10 werkdagen na ontvangst.

Vergoedingen

Vergoeding door de zorgverzekering

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.  Informeer bij uw zorgverzekering of vanuit het aanvullend pakket een vergoedingsregeling voor de lactatiekundige zorg is opgenomen. Soms vergoedt de zorgverzekeraar alleen een consult als u wordt verwezen door een: huisarts, verloskundige of het consultatiebureau.

Op www.nvlborstvoeding.nl/ouders/verzekering/  staat een link naar een overzicht van vergoedingen van verzekeraars. Voorwaarde voor vergoeding is dat een lactatiekundige aangesloten is bij de beroepsvereniging NVL ( Ik ben hiervoor in het bezit van een IBCLC - certificering). 

Algemene Voorwaarden

Voor mijn diensten hanteer ik de algemene voorwaarden zoals deze opgesteld zijn door de beroepsvereniging NVL

Algemene Voorwaarden

Privacy protocol

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. Klik hier om het privacyprotocol in te zien. 

 

Klachtenafhandeling: klachten en geschillen

Ik vind het belangrijk om er voor te zorgen dat de zorg met veel aandacht word gegeve. Het is belangrijk voor mij dat alle partijen een goed gevoel hebben en daardoor de  zorg zo efficient mogelijk kan worden verleend. Mocht je toch een klacht hebben, dan ga ik daarover graag met je in gesprek. Je kan mij bellen of via het contactformulier of per mail deze aan mij melden. Komen wij er onverhoopt toch niet uit dan kan je klacht worden ingediend bij de klachtencoördinator of klachtencommissie van de NVL. Klik hier om de Klachtenprocedure te downloaden.

Geschillen worden afgehandeld via Klachtenportaal Zorg: www.klachtenportaalzorg.nl

 

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

 • borstvoeding beschermen en bevorderen
 • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
 • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Lees meer over de gedragscode